Thị trường chứng khoán đã nên thay diện mạo mới? Chứng khoán

Thị trường chứng khoán đã nên thay diện mạo mới?

10 năm phát triển chưa phải là một quãng thời gian dài, nhưng thị trường chứng khoán được ghi nhận đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc cần có sự thay đổi, chỉnh sửa về mặt chính sách để phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế.

Một số chuyên gia kinh tế và nhiều thành viên trên thị trường đã nhìn nhận lại quá trình hoạt động và đưa ra các ý kiến đóng góp cho sự phát triển của thị trường trong giai đoạn kế tiếp.