Ghe hút cát và lồng bè cá "giết" lòng hồ Dầu Tiếng Môi trường

Ghe hút cát và lồng bè cá "giết" lòng hồ Dầu Tiếng

Hàng chục bãi cát "bao vây" lòng hồ Dầu Tiếng, đoạn xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, với hàng chục ghe hút cát nằm san sát bên bờ. Ngoài đường xã Minh Hòa bị xe ben chở cát chạy lún đường, người dân bịt mồm vì khói bụi mà ngao ngán.

Còn dưới hồ, hàng chục lồng bè cá nuôi. Hệ lụy nuôi cá bè là nguồn thức ăn chăn nuôi có nguy cơ đe dọa ô nhiễm đến nguồn nước mà nơi đây đang phục vụ các nhà máy nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Tây Ninh