Việt Nam đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nước Môi trường

Việt Nam đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nước

Những đánh giá về tài nguyên nước trước đây luôn cho rằng Việt Nam có tài nguyên nước dồi dào, không lo thiếu.

Tuy nhiên, theo những nghiên cứu với những số liệu cụ thể gần đây, cùng với hiện tượng cạn kiệt nguồn nước từ các dòng sông, từ nguồn nước mưa (do biến đổi khí hậu) đã cho thấy, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nước.