Xã hội

Hà Nội dành 155 tỷ đồng cho Chương trình 135

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đào Văn Bình cho biết, tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình 135 của Hà Nội trong 2 năm (2009-2010) là 155 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của Thành phố.
43.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng cơ sở thủy lợi Kinh tế

43.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng cơ sở thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến từ nay đến năm 2020 sẽ dành 43.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng cơ sở thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp-nông thôn và chương trình "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn".