Poly dẫn đầu phân khúc thị trường với nhiều tai nghe được chứng nhận thích hợp với Microsoft Teams Thông cáo báo chí

Poly dẫn đầu phân khúc thị trường với nhiều tai nghe được chứng nhận thích hợp với Microsoft Teams

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 28 tháng 7 năm 2020 – Plantronic, Inc. (“Poly“- trước đây là Plantronics và Polycom) – một công ty truyền thông toàn cầu hỗ trợ kết nối và hợp tác có ý nghĩa với con người, vừa thông báo: Poly hiện có danh mục sản phẩm tai nghe được chứng nhận thích […]
Báo cáo của Poly: Hình thức làm việc lai (hybrid) là yêu cầu bắt buộc trong trạng thái bình thường mới Thông cáo báo chí

Báo cáo của Poly: Hình thức làm việc lai (hybrid) là yêu cầu bắt buộc trong trạng thái bình thường mới

SINGAPORE – Media OutReach – Plantronics, Inc. (“Poly ” – trước đây là Plantronics và Polycom) (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ, với mã là : PLT) – một công ty truyền thông toàn cầu, cung cấp sự kết nối và hợp tác có ý nghĩa với con […]