Để hào quang không vụt tắt với Tổng thống Chile Châu Mỹ

Để hào quang không vụt tắt với Tổng thống Chile

Điều mà tân Tổng thống khôn khéo làm ngay là kêu gọi sự đoàn kết dân tộc. Ông Pinera có lợi thế để thực hiện mục tiêu này, vì hiện cả nước Chile đang khốn khổ bởi các đợt dư chấn sau trận động đất lịch sử gây sóng thần ngày 27/2 vừa qua.

Cam kết tiếp tục chính sách xã hội của chính phủ cánh tả tiền nhiệm nhưng tân Tổng thống Chile sẽ cần đối ngoại "ôn hòa" hơn.