Lợi nhuận thuần năm 2018 của Beijing Gas Blue Sky tăng mạnh so với năm 2017 Thông cáo báo chí

Lợi nhuận thuần năm 2018 của Beijing Gas Blue Sky tăng mạnh so với năm 2017

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 13/3/2019 – Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited  (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là 6828) đã thông báo, dự kiến Tập đoàn này sẽ có lợi nhuận thuần trong năm 2018 tăng mạnh hơn so với năm 2017. Theo Beijing Gas Blue Sky, có 3 […]