Số lượng đăng ký mua cổ phiếu của YesAsia cao gấp 145,3 lần số lượng cổ phiếu chào bán tại Hồng Kông Thông cáo báo chí

Số lượng đăng ký mua cổ phiếu của YesAsia cao gấp 145,3 lần số lượng cổ phiếu chào bán tại Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 8 tháng 7 năm 2021 – YesAsia Holdings Limited (“YesAsia”; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, có mã 2209) – một doanh nghiệp điều hành nền tảng thương mại điện tử có trụ sở tại Hồng Kông chuyên mua và bán […]