Công ty ARTEX chính thức thành lập sàn giao dịch cổ phiếu nghệ thuật đầu tiên trên thế giới Thông cáo báo chí

Công ty ARTEX chính thức thành lập sàn giao dịch cổ phiếu nghệ thuật đầu tiên trên thế giới

PARIS, LONDON – EQS Newswire – Ngày 18 tháng 1 năm 2023 – ARTEX MTF AG (“ARTEX” ― www.artex.io) vừa được cấp giấy phép vận hành Cơ sở Giao dịch đa phương (Multilateral Trading Facility – MTF). ARTEX là một công ty có trụ sở tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) được quản lý […]