Công ty SunMirror AG bổ sung 70 triệu euro vào vốn điều lệ thông qua bán cổ phiếu cho Mirador FZE (UAE) Thông cáo báo chí

Công ty SunMirror AG bổ sung 70 triệu euro vào vốn điều lệ thông qua bán cổ phiếu cho Mirador FZE (UAE)

ZUG, THỤY SĨ – EQS Newswire – Ngày 30 tháng 11 năm 2021 – Hội đồng quản trị (Tiếng Đức: Verwaltungsrat) của SunMirror AG (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Vienna, với mã ROR1; tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức, với mã ROR; tại Sở giao dịch chứng khoán […]
Cổ phiếu của SunMirror AG sẽ bắt đầu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Vienna (Áo) từ ngày 29/11 Thông cáo báo chí

Cổ phiếu của SunMirror AG sẽ bắt đầu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Vienna (Áo) từ ngày 29/11

ZUG, THỤY SĨ – EQS Newswire – Ngày 27 tháng 11 năm 2021 – Sở giao dịch chứng khoán Vienna (Wiener Börse) vừa chấp thuận hồ sơ đăng ký của SunMirror AG (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Düsseldorf, Đức, với mã: ROR; ISIN CH0396131929). Theo đó, cổ phiếu của SunMirror (có […]