Dịch COVID-19: "Đứng im" vì sức khỏe cộng đồng Xã hội

Dịch COVID-19: "Đứng im" vì sức khỏe cộng đồng

“Hãy đứng im khi Tổ quốc cần” hay “Ai nơi nào, ở yên chỗ đó" là những khẩu hiệu được người dân nghĩ ra và chia sẻ trong những ngày qua tưởng như hài hước nhưng lại rất có tác dụng thời điểm hiện tại.