[Infographics] Những việc cần làm trước khi đi đăng kiểm Giao thông

Những việc cần làm trước khi đi đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo cụ thể với chủ phương tiện những việc cần làm trước khi đi đăng kiểm để tiết kiệm thời gian, tránh tình trạng phải "khám xe" nhiều lần do những lỗi lặt vặt.