Cellini giới thiệu nệm kháng khuẩn cao cấp Seville Lux tại thị trường Singapore Thông cáo báo chí

Cellini giới thiệu nệm kháng khuẩn cao cấp Seville Lux tại thị trường Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2021 – Được phát hành trùng với Ngày Ngủ thế giới năm 2021 (ngày 19/3/2021), cuộc khảo sát về giấc ngủ trên toàn cầu do Philips, một công ty nổi tiếng về công nghệ sức khỏe thực hiện, báo cáo rằng, chỉ có 21% người Singapore cảm thấy […]