Ascensio System mở chi nhánh tại Singapore để đưa sản phẩm ONLYOFFICE đến với Châu Á -Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Ascensio System mở chi nhánh tại Singapore để đưa sản phẩm ONLYOFFICE đến với Châu Á -Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 10 tháng 8 năm 2022 – Ascensio System, công ty đứng sau ONLYOFFICE, vừa mở chi nhánh tại Singapore có tên là Ascensio System Pte. Ltd. để phát triển đội ngũ bán hàng trong khu vực và khám phá con đường hoàn toàn mới hướng tới thị trường Châu Á -Thái […]