Với sự hỗ trợ vốn từ YD Capital I L.P., Yidu Tech cam kết phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh Thông cáo báo chí

Với sự hỗ trợ vốn từ YD Capital I L.P., Yidu Tech cam kết phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – YD Capital I L.P. – một quỹ tiền USD đã nhận được đăng ký đầu tư từ các nhà đầu tư bao gồm các quỹ quản lý và đầu tư vốn nhà nước quốc tế nổi tiếng. Quỹ YD Capital I L.P. sẽ tập trung đầu tư […]