Chọn thời điểm thích hợp cho việc bỏ trần lãi suất Tài chính

Chọn thời điểm thích hợp cho việc bỏ trần lãi suất

Lần thứ hai liên tiếp trong vòng chưa đến 1 tháng, ngày 11/4/2012 Ngân hàng Nhà nước đã quyết định giảm các lãi suất chính sách như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất trên thị trường mở... thêm 1 điểm phần trăm (1%) và nhất là giảm trần lãi suất huy động lần nữa từ 13% xuống 12%.

Cũng vì thế, câu chuyện “giữ” hay “bỏ” trần lãi suất, cơ chế giải quyết nợ xấu vẫn là vấn đề nóng được nhiều chuyên gia chia sẻ.