Nhà máy sản xuất của GP Batteries ở Malaysia được trao chứng nhận vàng về bảo vệ môi trường Thông cáo báo chí

Nhà máy sản xuất của GP Batteries ở Malaysia được trao chứng nhận vàng về bảo vệ môi trường

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach — GP Industries Limited (“GP Industries”) vừa thông báo: GP Batteries International Limited (“GP Batteries”) là công ty con do công ty sở hữu 100% đã được nhận Chứng nhận Gold Zero Waste to Landfill – ZWTL (tạm dịch: Chứng nhận vàng do không có chất thải rắn cần xử […]