FWD giành được 14 giải thưởng tại Lễ trao Giải thưởng Các định chế Tài chính của Bloomberg Businessweek 2022 Thông cáo báo chí

FWD giành được 14 giải thưởng tại Lễ trao Giải thưởng Các định chế Tài chính của Bloomberg Businessweek 2022

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 15 tháng 7 năm 2022 – Công ty Bảo hiểm FWD lại phá kỷ lục của chính mình khi giành được 14 giải thưởng và trở thành công ty bảo hiểm được trao nhiều giải thưởng nhất trong năm thứ 5 liên tiếp tại Lễ trao […]