Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, VPBank công bố các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng cho năm 2022 Thông cáo báo chí

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, VPBank công bố các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng cho năm 2022

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội. Tại đây, VPBank đã công bố nhiều kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh quan […]