Orange Sky Golden Harvest và mm2 sẽ sáp nhập mảng rạp chiếu phim ở Singapore và Malaysia Thông cáo báo chí

Orange Sky Golden Harvest và mm2 sẽ sáp nhập mảng rạp chiếu phim ở Singapore và Malaysia

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 9 tháng 12 năm 2020 – Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited (“Orange Sky Golden Harvest”, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 1132) đã đạt được thỏa thuận với Công ty mm2 Asia Limited (có […]