Doanh nghiệp Canada vẫn nhắm đích Việt Nam Kinh tế

Doanh nghiệp Canada vẫn nhắm đích Việt Nam

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Thứ trưởng Ngoại giao Canada Leonard J. Edwards, hiện đang ở thăm Việt Nam từ 15 đến 19/4, vẫn tin tưởng rằng các doanh nghiệp Canada tiếp tục quan tâm tới những triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam.