Kỳ công làm phim về Hồ Chí Minh và Fidel Castro Điện ảnh

Kỳ công làm phim về Hồ Chí Minh và Fidel Castro

Đạo diễn Cuba Carlos Manuel Rodriguez đã bấm máy quay những cảnh đầu tiên ở Lăng Bác, rồi tới Hải Phòng, Quảng Ninh, lên Cao Bằng trước khi làm chuyến xuyên Việt để làm phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.