Cổ phiếu của LMS Compliance chính thức lên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore vào ngày 1/12/2022 Thông cáo báo chí

Cổ phiếu của LMS Compliance chính thức lên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore vào ngày 1/12/2022

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 11 năm 2022 – LMS Compliance Ltd, – doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng nhận và thử nghiệm phòng thí nghiệm cùng với các công ty con bao gồm nhóm công ty MY CO2, Empiric Science Sdn. Bhd. và LMS Compliance International Pte. Ltd. đã thu hút được […]