Ông Alex Littlejohn được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Channel Factory ở châu Á- Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Ông Alex Littlejohn được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Channel Factory ở châu Á- Thái Bình Dương

SINGAPORE – News Direct – Channel Factory, đối tác chương trình đo lường và phù hợp với thương hiệu toàn cầu của YouTube đã bổ nhiệm ông Alex Littlejohn làm Giám đốc điều hành để quản lý và điều hành các hoạt động hiện tại của công ty và thúc đẩy sự phát triển của công […]