Phòng thí nghiệm quốc tế về blockchain của Hiệp hội Cordata (Thụy Sỹ) đang xử lý những vấn đề gì? Thông cáo báo chí

Phòng thí nghiệm quốc tế về blockchain của Hiệp hội Cordata (Thụy Sỹ) đang xử lý những vấn đề gì?

ZUG, THỤY SỸ – Media OutReach – Ngày 10 tháng 6 năm 2020 – Những năm gần đây thế giới đã chứng kiến ​​nhiều quốc gia liên tục nghiên cứu và khám phá các công nghệ thông tin mới như dữ liệu lớn, blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI)… Tuy nhiên, công tác tiếp thị và tích […]