Ruckus Networks đưa ra giải pháp Ruckus Cloud Wi-Fi dành cho doanh nghiệp đa địa điểm Thông cáo báo chí

Ruckus Networks đưa ra giải pháp Ruckus Cloud Wi-Fi dành cho doanh nghiệp đa địa điểm

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 7 tháng 3 năm 2019 – Ruckus Networks, một doanh nghiệp thành viên của Công ty ARRIS đã thông báo giải pháp Ruckus Cloud Wi-Fi được quản lý trên nền tảng điện toán đám mây đã sẵn sàng để phục vụ các doanh nghiệp ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giải […]