[Mega Story] Bước ngoặt trong cuộc đua vào Nhà Trắng Châu Mỹ

Bước ngoặt trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Quyết định rút lui của Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đã mở đường để cuộc đua song mã giữa Tổng thống Trump và ông Joe Biden chuyển sang một giai đoạn bước ngoặt mới được định hình rõ ràng.