Mầm non quốc tế: Những đứa trẻ không rành "tiếng mẹ" Giáo dục

Mầm non quốc tế: Những đứa trẻ không rành "tiếng mẹ"

Với mong muốn con mình sớm trở thành một “công dân toàn cầu,” nhiều phụ huynh đã cho con em đi học trường song ngữ hay trường quốc tế ngay từ nhỏ với quan niệm sẽ là bước đệm học ngoại ngữ tốt hơn.

Tuy nhiên, nghịch lý hiện nay là hầu hết các trường mầm non quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh lại không dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh Việt Nam.