Cisco cung cấp phần mềm Webex phiên dịch tiếng Thái được cá nhân hóa theo thời gian thực Thông cáo báo chí

Cisco cung cấp phần mềm Webex phiên dịch tiếng Thái được cá nhân hóa theo thời gian thực

BANGKOK, THÁI LAN – Media OutReach – Loại bỏ rào cản ngôn ngữ là bước quan trọng để tạo ra lực lượng lao động lai (hybrid) thực sự. Để hỗ trợ việc này, gần đây, Cisco đã công bố tính khả dụng (hiện đang ở bản xem trước) của tính năng dịch thời gian thực, đồng thời […]