Khảo sát của Citi: Quý 4/2020, nhiều người dân Hồng Kông coi là thời điểm thích hợp để mua nhà Thông cáo báo chí

Khảo sát của Citi: Quý 4/2020, nhiều người dân Hồng Kông coi là thời điểm thích hợp để mua nhà

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach — Ngân hàng Citi Hồng Kông (Citibank Hồng Kồng) đã thực hiện một cuộc khảo sát vào tháng 12 năm 2020 về quyền sở hữu bất động sản nhà ở trong quý 4 năm 2020, đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với thái độ và tâm […]