"Tạo đổi mới và đột phá trong cải cách hành chính" Xã hội

"Tạo đổi mới và đột phá trong cải cách hành chính"

Trả lời phỏng vấn ngay sau khi Thủ tướng ký Quyết định số 896/2013/QĐ-TTg ban hành Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn khẳng định “Nếu được thực hiện thành công, Đề án sẽ tạo ra những đổi mới cơ bản và đột phá trong cải cách hành chính và giảm được nhiều chi phí cho xã hội”.

Theo đánh giá sơ bộ, việc thực hiện giúp đơn giản hóa tối thiểu 1.300 thủ tục hành chính có yêu cầu khai thông tin công dân hoặc xuất trình/nộp bản sao/nộp bản sao có chứng thực giấy tờ công dân sẽ giúp tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng/năm.