Môi trường kinh doanh xấu đi trong khủng hoảng Doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh xấu đi trong khủng hoảng

Trong tổng số 2.543 doanh nghiệp nhỏ và vừa được điều tra thì có tới 2/3 số doanh nghiệp thừa nhận khủng hoảng toàn cầu có tác động bất lợi đến các điều kiện hoạt động kinh doanh.

Kết quả này được công bố tại hội thảo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam, kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2009” do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức ngày 17/9, tại Hà Nội.
1.700 tỷ đồng ứng dụng CNTT tại cơ quan nhà nước Công nghệ

1.700 tỷ đồng ứng dụng CNTT tại cơ quan nhà nước

Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đến 2015 có kinh phí dự kiến khoảng 1.700 tỷ đồng.

Một mục tiêu cụ thể cần thực hiện là 100% các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng hoặc trang thông tin điện tử cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp.