Trị hacker: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Công nghệ

Trị hacker: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Năm 2009, số lượng các trang web có chứa mã độc hại tăng hơn 500%, tồn tại ngay ở các website tin cậy như các website tìm kiếm, blogs, diễn đàn và cả những trang tin chính thống. Ngoài ra, số lượng các cuộc tấn công website tăng gấp đôi 2008 (với 1.037 website).

Các chuyên gia cho rằng, an ninh mạng năm 2010 vẫn tiếp tục nóng bỏng khi nhiều dịch vụ công nghệ như 3G, có thể sẽ là 4G được đưa vào đời sống. Các hacker cũng có kỹ thuật tấn công tinh vi hơn và mã độc ngày càng “độc” hơn.