Tiến sĩ Susie Khoo được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Công ty cung cấp dịch vụ giáo dục Kaplan Singapore Thông cáo báo chí

Tiến sĩ Susie Khoo được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Công ty cung cấp dịch vụ giáo dục Kaplan Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 27 tháng 12 năm 2021 – Kaplan, một trong những tâo đoàn cung cấp các dịch vụ giáo dục đa dạng và lớn nhất thế giới, vừa có quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Susie Khoo làm Chủ tịch của Kaplan Singapore. Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 3 […]