SUNeVision – công ty cung cấp trung tâm dữ liệu số một tại Hồng Kông – trở thành Đối tác nền tảng của iMasons Thông cáo báo chí

SUNeVision – công ty cung cấp trung tâm dữ liệu số một tại Hồng Kông – trở thành Đối tác nền tảng của iMasons

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach — SUNeVision Holdings Ltd. (SUNeVision) – doanh nghiệp cung cấp trung tâm dữ liệu số một tại Hồng Kông vừa ra mắt Chi nhánh Hồng Kông của Infrastructure Masons (iMasons) nhằm thúc đẩy một tương lai kỹ thuật số tốt hơn và bền vững hơn cho Hồng Kông. SUNeVision cũng […]