Từ ngày 1/9 đến 10/9/2022, ETHW DAO sẽ thực hiện vòng chào bán và niêm yết token lần đầu trên sàn giao dịch Thông cáo báo chí

Từ ngày 1/9 đến 10/9/2022, ETHW DAO sẽ thực hiện vòng chào bán và niêm yết token lần đầu trên sàn giao dịch

GEORGE TOWN, QUẦN ĐẢO CAYMAN – Media OutReach – Ngày 2 tháng 9 năm 2022 – Gần đây, ETHW DAO, Tổ chức tự trị phi tập trung (Decentralized Autonomous Organization – DAO) đặc biệt dựa vào Coin-up, vừa công bố vòng chào bán và niêm yết lần đầu tiên mã thông báo (token) trực tiếp trên sàn […]