Khởi động việc chuẩn bị cho Diễn đàn quốc tế Harmony & Synergy & World Peace sẽ diễn ra vào năm 2021 Thông cáo báo chí

Khởi động việc chuẩn bị cho Diễn đàn quốc tế Harmony & Synergy & World Peace sẽ diễn ra vào năm 2021

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Diễn đàn Quốc tế Harmony & Synergy & World Peace (tạm dịch: Hòa hợp & Hợp lực & Hòa bình Thế giới) lần thứ nhất của Đài Loan dự kiến diễn ra trong năm nay, nhưng không thể tổ chức được như dự kiến ​​vì đại dịch COVID-19. Ông […]