Vào ngày 31/5/2022, Diễn đàn Chuyển đổi số (DTF) năm 2022 của Châu Phi sẽ được tổ chức ở Johannesburg (Nam Phi) Thông cáo báo chí

Vào ngày 31/5/2022, Diễn đàn Chuyển đổi số (DTF) năm 2022 của Châu Phi sẽ được tổ chức ở Johannesburg (Nam Phi)

JOHANNESBURG, NAM PHI- Media OutReach -Vào ngày 31/5/2022, Diễn đàn Chuyển đổi số (Digital Transformation Forum.- DTF) năm 2022 của Châu Phi sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp (trực tuyến – trực tiếp) tại The Maslow Hotel Sandton, Johannesburg (Nam Phi). Không thể bỏ qua tác động to lớn của đại dịch COVID-19 đối […]