Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 10 tăng 0,36% Kinh tế

Chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 10 tăng 0,36%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 chỉ tăng 0,36% so với tháng Chín, thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI cùng kỳ năm 2010 (1,1%).

Tuy nhiên CPI 10 tháng qua lại tăng 17,05% so với tháng 12/2010, đặt ra thách thức lớn với quyết tâm của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát năm 2011 ở mức 18%.