Backbase giành được một số Giải thưởng xCelent trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ Thông cáo báo chí

Backbase giành được một số Giải thưởng xCelent trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 1 tháng 2 năm 2023 – Backbase, công ty hàng đầu về nền tảng Ngân hàng tương tác vừa giành được một số Giải thưởng xCelent trong các báo cáo theo chủ đề ngân hàng kỹ thuật số của Celent, bao gồm ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ trên […]