CPA Australia: Các doanh nghiệp nhỏ của Ấn Độ được đánh giá là sáng tạo nhất ở Châu Á -Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

CPA Australia: Các doanh nghiệp nhỏ của Ấn Độ được đánh giá là sáng tạo nhất ở Châu Á -Thái Bình Dương

NEW DELHI, ẤN ĐỘ –Media OutReach – Ngày 6 tháng 5 năm 2022 – Theo khảo sát của CPA Australia -một trong những cơ quan kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, các doanh nghiệp nhỏ của Ấn Độ được đánh giá là những doanh nghiệp sáng tạo nhất ở khu vực Châu Á […]
CPA Australia: Các doanh nghiệp nhỏ Philippines tỏ ra rất lạc quan về khả năng kinh doanh trong năm 2022 Thông cáo báo chí

CPA Australia: Các doanh nghiệp nhỏ Philippines tỏ ra rất lạc quan về khả năng kinh doanh trong năm 2022

MANILA, PHILIPPINES – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2022 – Theo Khảo sát doanh nghiệp nhỏ châu Á-Thái Bình Dương hàng năm của CPA Australia –  một trong những cơ quan kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, các doanh nghiệp nhỏ của Philippines là khối doanh nghiệp lạc quan nhất ở châu […]