Xã hội

Sản phẩm Johnson tại VN trong giới hạn cho phép

Theo báo cáo ban đầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm cho đến ngày 18/3, các sản phẩm mỹ phẩm như Johnson & Johnson, L'oreal phân phối ở thị trường Việt Nam có hàm lượng Formaldehyd nằm trong giới hạn cho phép.