Enviro-Hub (Singapore) đầu tư 46,8 triệu SGD mua lại toàn bộ Công ty làm găng tay Pastel Gloves (Malaysia) Thông cáo báo chí

Enviro-Hub (Singapore) đầu tư 46,8 triệu SGD mua lại toàn bộ Công ty làm găng tay Pastel Gloves (Malaysia)

SINGAPORE / KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Enviro-Hub Holdings Ltd (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore – SGX, với mã là L23) đã có đề xuất mua lại 75% cổ phần còn lại của công ty liên kết Pastel Glove Sdn. Bhd (Enviro-Hub hiện đang sở hữu 25% cổ phần) từ […]