Mạng lưới foodpanda thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với TADA- nền tảng gọi xe dựa trên blockchain Thông cáo báo chí

Mạng lưới foodpanda thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với TADA- nền tảng gọi xe dựa trên blockchain

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 20 tháng 4 năm 2023 – foodpanda – mạng lưới giao hàng tạp hóa và thực phẩm lớn nhất Châu Á bên ngoài Trung Quốc, vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với TADA – nền tảng gọi xe dựa trên blockchain, để giới thiệu những lợi ích người […]