CoorsTek (Nhật Bản) sẽ đầu tư để mở rộng sản xuất gốm sứ bán dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Thông cáo báo chí

CoorsTek (Nhật Bản) sẽ đầu tư để mở rộng sản xuất gốm sứ bán dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường

TOKYO, NHẬT BẢN – News Direct – Ngày 21 tháng 7 năm 2022 – CoorsTek KK (Tokyo, Nhật Bản) vừa thông báo: Hội đồng quản trị của CoorsTek, Inc., công ty mẹ đã thông qua kế hoạch đầu tư vốn để mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh gốm sứ bán dẫn của […]