Thị trường mới nổi ít tổn thương trước sốc tài chính Kinh tế

Thị trường mới nổi ít tổn thương trước sốc tài chính

Trong hai thập niên qua, các nền kinh tế mới nổi ở Mỹ Latinh và châu Á đã hội nhập sâu rộng vào các hệ thống tài chính của phần còn lại của thế giới.

Trong giai đoạn đầu, sự hội nhập sâu rộng này mang lại nhiều nguy cơ mỗi khi có những thảm họa kinh tế - tài chính xảy ra tại các nước phát triển. Tuy nhiên, theo IMF, ngày nay các thị trường mới nổi ở Mỹ Latinh và châu Á lại ít bị tổn thương hơn khi phải đối mặt những cú sốc tài chính toàn cầu.