Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) Sunlight đạt xếp hạng 2 sao trong Đánh giá Bất động sản GRESB năm 2022 Thông cáo báo chí

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) Sunlight đạt xếp hạng 2 sao trong Đánh giá Bất động sản GRESB năm 2022

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG –  Media OutReach  – Ngày 20 tháng 10 năm 2022 – Henderson Sunlight Asset Management Limited, với tư cách là đơn vị quản lý của Sunlight Real Estate Investment Trust – Sunlight REIT (Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight), vừa thông báo: Sunlight REIT đã được […]
Khảo sát của Citibank: 40% người dân Hồng Kông tin rằng giá bất động sản nhà ở sẽ ổn định trong năm nay Thông cáo báo chí

Khảo sát của Citibank: 40% người dân Hồng Kông tin rằng giá bất động sản nhà ở sẽ ổn định trong năm nay

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 7 tháng 2 năm 2022 – Ngân hàng Citibank Hồng Kông đã thực hiện một cuộc khảo sát trong tháng 12 năm 2021 về quyền sở hữu bất động sản nhà ở tại Đặc khu Hành chính này vào quý 4 năm 2021. Theo đó, có […]