Babel Finance: trong năm 2021, giá trị thị trường tổng thể của tiền kỹ thuật số đã tăng tới 2.040 tỷ USD Thông cáo báo chí

Babel Finance: trong năm 2021, giá trị thị trường tổng thể của tiền kỹ thuật số đã tăng tới 2.040 tỷ USD

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 7 tháng 3 năm 2022 – Babel Finance vừa công bố Báo cáo thị trường tài sản tiền kỹ thuật số 2021–2022. Theo đó, các chuyên gia nghiên cứu tại văn phòng Hồng Kông và Singapore của Babel Finance rất tin tưởng vào giá trị lâu dài của tài sản tiền […]