VinFuture Prize – giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu đầu tiên của Việt Nam đã nhận được gần 600 đề cử Thông cáo báo chí

VinFuture Prize – giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu đầu tiên của Việt Nam đã nhận được gần 600 đề cử

HÀ NỘI, VIỆT NAM –Media OutReach –  Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Quỹ VinFuture vừa công bố chính thức đóng cổng tiếp nhận các đề cử cho VinFuture Prize – Giải thưởng Khoa học – Công nghệ toàn cầu VinFuture năm 2021, với gần 600 hồ sơ đến từ hơn 60 quốc gia và 6 châu […]