Valuable Capital Financial Company, công ty con của VCGL được cấp giấy phép hoạt động tại Saudi Arabia Thông cáo báo chí

Valuable Capital Financial Company, công ty con của VCGL được cấp giấy phép hoạt động tại Saudi Arabia

RIYADH, SAUDI ARABIA – Media OutReach – Ngày 26 tháng 10 năm 2022 – Cơ quan Thị trường Vốn (Capital Market Authority – CMA) của Saudi Arabia đã cấp giấy phép ban đầu cho Valuable Capital Financial Company (VCFC), một công ty con của Valuable Capital Group Limited (VCGL) – một tổ chức tài chính cấp cao […]