Công ty sản xuất gia vị BABA Products (Malaysia) đẩy mạnh chuyển đổi số với sự trợ giúp của Cloud Comrade Thông cáo báo chí

Công ty sản xuất gia vị BABA Products (Malaysia) đẩy mạnh chuyển đổi số với sự trợ giúp của Cloud Comrade

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 10 tháng 5 năm 2021 – Doanh nghiệp sản xuất bột gia vị, hỗn hợp cà ri và hỗn hợp bột mì hàng đầu của Malaysia, Baba Products (“BABA’S”) đã có một bước nhảy vọt mới trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số với việc triển khai thành công cơ […]